Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" - Mistrovství České republiky smíšených dvojic 2021, Kralovice - Strážiště.
(překonání bariéry)

Popis: překonání bariéry – 1,5 m pro kategorii do 30 let, 2 m pro ostatní dvě kategorie. Závodníci si mohou vzájemně pomoci, jakmile jeden z nich ale bariéru překoná celou, může se případně vrátit pro pomoc druhému jedině tak, že opět přeleze bariéru (jinými slovy: bariéru nelze oběhnout zpět, jde jakoby o „nekonečnou“ stěnu). Trestné minuty se neudělují, oba členové hlídky musí kontrolu splnit.


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).