Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" - Mistrovství České republiky smíšených dvojic 2022, Frýdek-Místek / Hodoňovice.
(ODHAD HMOTNOSTI)

Vybavení stanoviště:
Vaky s náplní (sypká hmota) pro jednotlivé kategorie ve více exemplářích (v rámci kategorie vždy stejná hmotnost vaků).

Popis činnosti závodníků:
Kontrola je samoobslužná, je součástí kontrolního stanoviště „Odhad vzdálenosti“ – závodníci si sami zapisují odhadnutou hodnotu do označeného místa startovního průkazu – vedle pole pro záznam odhadu vzdálenosti.
Závodníci odhadnou hmotnost vaku – pro svoji kategorii – který je umístěn na stanovišti.
Na kontrole není použito žádné vybavení.
Odhadovaná hmotnost vaku je v rozmezí 0,5 – 10,0 kg.

Rozhodčí:
Rozhodčí vykonává pouze dozor na stanovišti/kontrole a do činnosti závodníků nezasahuje. Spolupráce závodníků není povolena a je důvodem k diskvalifikaci – výjimkou je spolupráce ve dvojici startující pod stejným startovním číslem.

Hodnocení:
Provádí počtářská komise v rámci vyhodnocování průkazů.

  • V případě odhadu hmotnosti v toleranci ± 20 % skutečné hodnoty se připočítává k výslednému času 0 trestných minut,
  • v toleranci nad ± 20 % až do ± 30 % je 1 trestná minuta,
  • při odhadu nad toleranci ± 30 % jsou 2 trestné minuty.
  • (= analogicky odhadu vzdálenosti)
Rozpětí trestných minut 0–1–2.
Není-li odhadnutá hodnota hmotnosti zapsaná hlídkou do předepsaného místa startovního průkazu, je kontrola vyhodnocena jako nesplněná a hlídka je diskvalifikována.

Zdržný čas:
Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas (na stanovišti je připraveno více identických vaků pro jednotlivé kategorie k minimalizaci pravděpodobnosti vzniku zdržení).
Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).