Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" v roce 2017 - určování stop (Lovosice).

Hlídka bude formou testových otázek určovat stopy zvířat ze seznamu stop. Před závodem bude vylosováno 6 stop, které bude hlídka na trati určovat. Losovat se bude z připojené sady 18 stop.


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).