Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" v roce 2016 - vzduchovka a špalíčky (Plasy).

Každý člen hlídky bude mít k dispozici 3 diabolky (tj. hlídka bude mít k dispozici 6 diabolek, ale každý člen hlídky může vystřelit pouze 3x). Hlídka bude mít za úkol sestřelit 4 špalíčky o čelním rozměru 10x5 cm na vzdálenost 10 m. Za každý nesestřelený špalíček bude hlídka penalizována 1 TM. Vzduchovky budou na stanovišti k dispozici od pořadatele, avšak je možné střílet z vlastní vzduchovky, která bude před závodem dána na stanoviště (cca 50m od startu).


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).