Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" - Mistrovství České republiky smíšených dvojic 2019, Jílové u Děčína.
(střelba vzduchovou puškou na dětský biatlonový terč)

Kontrola bude stanovištěm se sklopným biatlonovým terčem používaným dětskými kategoriemi biatlonistů pro střelbu na 10 metrů v leže a vzduchovou puškou (model Slavia 631 apod.). Střelbu provádí oba členové hlídky. Každý člen má maximálně 3 jednotlivé rány. Účelem je zasáhnout co nejvíce z pěti terčů. Za každý nezásah je přirážka 1 minuta. Dětská kategorie může provádět střelbu s dopomocí obsluhou stanoviště (nabíjení a instruktáž). Ostatní kategorie střílí individuálně pouze s dozorem a intruktáží obsluhy stanoviště.


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).