Kontrola "X"

Kontrolu plní všechny kategorie na Mistrovství České republiky smíšených dvojic (MČR-SD).

Kontrola "X" se musí tématicky vázat k Turistickému závodu.


Kontrola "X" - Mistrovství České republiky smíšených dvojic 2018, Frýdek-Místek.
(určení členské země EU dle slepé mapy - 28 zemí EU)

Kontrola bude tvořena celkem 6 otázkami - řešeno testovým způsobem - přeškrtnutím správné odpovědi ve startovním průkazu dle pravidel TZ (analogicky jako pro ostatné testové disciplíny).
Součástí průkazu bude v rámci závodu MČR-SD přidané pole k (vy)plnění disciplíny.

Sada slepých map pro kontrolu "X" s popisem.


Kontrolu "X" je pořadatel MČR-SD povinen zveřejnit minimálně 3 týdny před termínem konání závodu v rozpisu TZ nebo na internetových stránkách Turistického závodu (www.turisticky-zavod.cz).