Kontrola "PD" - Překážková dráha

Kontrolu plní všechny kategorie.
Pořadí plížení - hod kriketovým míčkem není závazné.

Plížení

plizeni.jpg, 12kB Vybavení stanoviště

Minimálně dva koridory patřičných parametrů.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
Úkolem závodníka je proplížit se postaveným koridorem o šířce 2 metry, výšce 0,4 metru a délce 10 metrů. Koridory jsou vypleteny např. provázkem, stuhou, gumou či zhotoveny pomocí latí.

prukaz_plizeni_micek.jpg, 12kB Popis činnosti rozhodčího

Rozhodčí kontroluje počet dotyků závodníka při plížení předepsaným koridorem.
Po splnění úkolu rozhodčí zapíše do průkazu počet trestných minut, podepíše jej a vrátí závodníkům zpět.

Hodnocení

Za dotek, jak vrchu koridoru, tak i boků koridoru je připsána 1 trestná minuta. Za jeden dotek 1 trestná minuta, za 2 a více doteků 2 trestné minuty (u krajem vypsaných kategorií a u smíšených dvojic jsou doteky počítány pro každého člena hlídky zvlášť). Plíží-li se závodníci takovým způsobem, že viditelně úmyslně ničí vybavení kontroly (např. zvednutí se v koridoru), je rozhodčí oprávněn závodníky diskvalifikovat. V tom případě rozhodčí odebere závodníkům startovní průkaz a ti se dále řídí pokyny rozhodčího.
Za neproplížení se daným koridorem je závodník diskvalifikován.
Rozpětí trestných minut: 0 až 4.

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit předepsaný úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí před závodem (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.

Hod kriketovým míčkem

hod_micek.jpg, 8,5kB Vybavení stanoviště

Minimálně jeden řádně vyznačený kruh (obvod a střed) o průměru 3 metry, odhodové čáry s označením kategorií (na předepsaných barevných podkladech - nejmladší žactvo modrý, mladší a starší žactvo bílý, dorost a dospělí červený) a vzdáleností, minimálně 6 kriketových míčků.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
Každý závodník hází 3 míčky do kruhu o průměru tři metry, z následujících vzdáleností (měřeno od středu kruhu):

  • nejmladší žactvo, krajem vypsané kategorie - 10 m
  • mladší a starší žactvo - 15 m
  • dorostenky, dorostenci a dospělí - 20 m

Závodníci si sami určují, z které odhodové čáry hází!

Popis činnosti rozhodčího

Za platný pokus se považuje i dopad míčku na vyznačený obvod kruhu.
Místo, odkud závodník hází, musí být označeno nápisem s určením vzdálenosti v metrech a vyznačenou kategorií - viz popis "Vybavení stanoviště".
Házejí-li závodníci z kratší než předepsané vzdálenosti, je považován pokus za chybný a přísluší za něj 1 trestná minuta. Trestná minuta přísluší i za přešlap odhodové čáry při hodu.
Pro závodníky musí být k plnění úkolu připraven plný počet míčků (6 - krajem vypsané kategorie a smíšené dvojice, 3 - ostatní kategorie). Není-li tomu tak, měří rozhodčí závodníkům zdržný čas až do připravení míčů, a pak dá pokyn k házení.
Po odházení míčků rozhodčí zapíše výsledek do průkazu, podepíše jej a vrátí závodníkům zpět.

Hodnocení

Za každý hod mimo kruh, přešlap při odhodu nebo hod z kratší než předepsané vzdálenosti je 1 trestná minuta.
Rozpětí trestných minut: 0 až 6.

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit předepsaný úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí před závodem (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.

Další informace

Hod kriketovým míčkem při MČR štafet:

  • kategorie 14 let a mladší hází z 15 metrů,
  • kategorie 15 let a starší hází z 20 metrů.

Hod kriketovým míčkem při MČR smíšených dvojic:

  • kategorie do 30 let hází z 15 metrů,
  • kategorie 31-70 let a kategorie 71 let a více hází z 20 metrů.