Kontrola "KPČ" - Kulturně poznávací činnost

Kontrolu plní všechny kategorie.

Vybavení stanoviště

Označení kontrolního stanoviště a příslušný počet KPČ vylosovaných pro danou kategorii. Pro nejmladší žactvo jsou umístěna na modrém podkladě, pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě a pro kategorie dorostu a dospělých je podklad červený.
Velikost písma testových otázek musí mít minimální velikost 22 b. (7 mm) a číslo testové otázky musí mít minimální velikost 80 b. (22 mm).

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí závodníků na kontrolní stanoviště závodníci plní úkol testovým způsobem - přeškrtnutím správné odpovědi ve startovním průkazu dle vzoru v tomto průkazu (oprava již zaškrtnuté odpovědi ve startovním průkaze není přípustná - odpověď je považována za chybnou).
Po splnění pokračují závodníci dál po trati. Rozhodčí průkaz závodníkům neodebírá, ani jej nepodepisuje.

Popis činnosti rozhodčího

Hlavní rozhodčí vylosuje KPČ ze souboru KPČ vydaných pro TZ (12 pro všechny kategorie) dle následujícího klíče:

  • pro žákovské kategorie výběr z českých KPČ s čísly 1-20 a kompletní sady mezinárodních KPČ (Mezinárodní sada KPČ není zařazována na závodech II. a III. stupně). Tato KPČ jsou pro nejmladší žactvo umístěna na modrém podkladě a pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě.

Přehled českých KPČ pro žákovské kategorie
Textový přehled českých KPČ
Přehled mezinárodních KPČ pro všechny kategorie
Textový přehled mezinárodních KPČ včetně jejich rozdělení do čtveřic

  • pro kategorie dorostu a dospělých výběr z úplného souboru českých KPČ (40) a kompletní sady mezinárodních KPČ (Mezinárodní sada KPČ není zařazována na závodech II. a III. stupně). Tato KPČ jsou umístěna na červeném podkladě.

Přehled českých KPČ pro kategorie dorostu a dospělých
Textový přehled českých KPČ
Přehled mezinárodních KPČ pro všechny kategorie
Textový přehled mezinárodních KPČ včetně jejich rozdělení do čtveřic

Kontrolní otázky jsou očíslovány, seřazeny vzestupně a umístěny podél trati - po obou stranách, maximálně 5 metrů od značené trati ve výšce 0,5 - 1,5 metru (viditelně ze směru postupu závodníků). KPČ včetně významů mají formát A4 a u každého jsou uvedeny 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze kterých je jeden správný, a to v případě českých KPČ dle určených čtveřic (1-4, 5-8, 9-12 atd.), u mezinárodních KPČ náhodným výběrem z celé sady.
KPČ jsou rozmístěna na úseku trati v délce do 100 metrů.
Každé KPČ lze pro kategorii zařadit jen jednou.

prukaz_odpovedi_KPC_TT_D.jpg, 14kB Hodnocení

Za nesprávné určení významu KPČ je 1 trestná minuta.
Rozpětí trestných minut: 0 až 12.

Zdržný čas

Při této kontrole se zdržný čas neuplatňuje. Úsek může současně absolvovat více závodníků.

Další informace

Není vhodné, když na trati po sobě následuje řada kontrolních úseků turistických a topografických značek, KPČ a dřevin - zejména Ti menší závodníci se pak špatně orientují. Dodržujte zásadu, že kategorie dorostenecké a dospělých mají tyto kontroly na trati, kudy vede jen červený fábor, žákovské kategorie tam, kudy vedou jen bílé/modré fábory, případně na společné trati (červená, bílá a modrá), neboť starší kategorie se již orientují lépe. Chcete-li využít i rozdílnost TT, KPČ a D pro žákovské kategorie, využívejte pro to azimuty MŽ a SŽ - na modře značené trati NMŽ, pro MŽ a SŽ pak před napojením na modrou.