Kontrola "V" - Odhad vzdálenosti

odhad_vzdalenosti.jpg, 10kBKontrolu plní všechny kategorie kromě nejmladšího žactva a krajem vypsaných kategorií.

Vybavení stanoviště

Buzola, terče 60x60 cm se 2 až 3 soustřednými kruhy, údaje s určením azimutů pro jednotlivé kategorie, materiál pro označení místa odhadu.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
V případě, že kontrola je samoobslužná, závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost do předepsaného místa startovního průkazu.
Závodníci odhadnou vzdušnou vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm - černý střed - bílý kruh - černý kruh. Polohu terče si sami určí dle příslušného azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. Odhaduje se z vyznačeného místa (např. kolík, vyznačená čára). Viditelná musí být celá plocha terče.
Mladší a starší žactvo odhaduje vzdálenost do 200 metrů, dorost a dospělí do 500 metrů. Mezi jednotlivými terči v terénu musí být zachován azimut minimálně 40 stupňů.

prukaz_odhad_vzdalenosti.jpg, 12kB Popis činnosti rozhodčího

Rozhodčí zapíše vzdálenost odhadnutou závodníkem do startovního průkazu, podepíše jej a vrátí závodníkovi zpět. V případě, že kontrola je samoobslužná, rozhodčí pouze vykonává dozor na kontrole a do činnosti závodníků nezasahuje. (Spolupráce závodníků není povolena a je důvodem k diskvalifikaci – s výjimkou dvojice startující pod stejným startovním číslem u MČR smíšených dvojic).

Hodnocení

Rozhodčí na kontrole nezná skutečnou vzdálenost, hodnocení provádí počtářská komise. V případě odhadu v toleranci ± 20% se připočítává k výslednému času 0 trestných minut, v toleranci nad ± 20% až do ± 30% 1 trestná minuta, při odhadu nad toleranci ± 30% 2 trestné minuty.
Rozpětí trestných minut 0 - 1 - 2.
Není-li v případě samoobslužné kontroly odhadnutá vzdálenost zapsána závodníkem/hlídkou do předepsaného místa startovního průkazu, je kontrola vyhodnocena jako nesplněná a závodník/hlídka je diskvalifikován(a).

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí závodu (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.
V případě, že kontrola je samoobslužná a závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost do předepsaného místa startovního průkazu, zdržný čas se neměří.