Kontrola "V" - Odhad vzdálenosti

odhad_vzdalenosti.jpg, 10kBKontrolu plní všechny kategorie kromě nejmladšího žactva a krajem vypsaných kategorií.

Vybavení stanoviště

Buzola, terče 60x60 cm se 2 až 3 soustřednými kruhy, údaje s určením azimutů pro jednotlivé kategorie, materiál pro označení místa odhadu.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
V případě, že kontrola je samoobslužná, závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost do předepsaného místa startovního průkazu.
Závodníci odhadnou vzdušnou vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm - černý střed - bílý kruh - černý kruh. Polohu terče si sami určí dle příslušného azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. Odhaduje se z vyznačeného místa (např. kolík, vyznačená čára). Viditelná musí být celá plocha terče.
Na kontrole odhad vzdálenosti může závodník použít pro určení vzdálenosti své vybavení dle pravidel, bez jakýchkoliv doplněných úprav (rysky či polepky na psacích potřebách, průkaze, buzole, atp.).
Mladší a starší žactvo odhaduje vzdálenost do 200 metrů, dorost a dospělí do 500 metrů. Mezi jednotlivými terči v terénu musí být zachován azimut minimálně 40 stupňů.

prukaz_odhad_vzdalenosti.jpg, 12kB Popis činnosti rozhodčího

Rozhodčí zapíše vzdálenost odhadnutou závodníkem do startovního průkazu, podepíše jej a vrátí závodníkovi zpět. V případě, že kontrola je samoobslužná, rozhodčí pouze vykonává dozor na kontrole a do činnosti závodníků nezasahuje. (Spolupráce závodníků není povolena a je důvodem k diskvalifikaci – s výjimkou dvojice startující pod stejným startovním číslem u MČR smíšených dvojic).

Hodnocení

Rozhodčí na kontrole nezná skutečnou vzdálenost, hodnocení provádí počtářská komise. V případě odhadu v toleranci ± 20% se připočítává k výslednému času 0 trestných minut, v toleranci nad ± 20% až do ± 30% 1 trestná minuta, při odhadu nad toleranci ± 30% 2 trestné minuty.
Rozpětí trestných minut 0 - 1 - 2.
Není-li v případě samoobslužné kontroly odhadnutá vzdálenost zapsána závodníkem/hlídkou do předepsaného místa startovního průkazu, je kontrola vyhodnocena jako nesplněná a závodník/hlídka je diskvalifikován(a).
Dodatečná oprava zápisu v průkazu není přípustná a je hodnocena 2 trestnými minutami.

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí závodu (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.
V případě, že kontrola je samoobslužná a závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost do předepsaného místa startovního průkazu, zdržný čas se neměří.