Kontrola "TT" - Turistické a topografické značky

Kontrolu plní všechny kategorie.

Vybavení stanoviště

Označení kontrolního stanoviště a 5 turistických a 10 topografických značek vylosovaných pro danou kategorii. Pro Pro nejmladší žactvo jsou umístěny na modrém podkladě, pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě a pro kategorie dorostu a dospělých je podklad červený.
Velikost písma testových otázek musí mít minimální velikost 22 b. (7 mm) a číslo testové otázky musí mít minimální velikost 80 b. (22 mm).

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí závodníků na kontrolní stanoviště závodníci plní úkol testovým způsobem - přeškrtnutím správné odpovědi ve startovním průkazu dle vzoru v tomto průkazu (oprava již zaškrtnuté odpovědi ve startovním průkaze není přípustná - odpověď je považována za chybnou).
Po splnění pokračují závodníci dál po trati. Rozhodčí průkaz závodníkům neodebírá, ani jej nepodepisuje.

Popis činnosti rozhodčího

Hlavní rozhodčí vylosuje turistické a topografické značky ze souboru značek vydaných pro TZ (5 turistických a 10 topografických) dle následujícího klíče:

  • pro žákovské kategorie výběr z úplného souboru turistických značek (12) a z topografických značek pak výběr z čísel 1-36. Tyto značky jsou umístěny pro nejmladší žactvo na modrém podkladě a pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě.

Přehled turistických značek pro všechny kategorie
Přehled topografických značek pro žákovské kategorie
Textový přehled turistických a topografických značek

  • pro kategorie dorostu a dospělých výběr z úplného souboru turistických (12) a topografických (72) značek. Tyto značky jsou umístěny na červeném podkladě.

Přehled turistických značek pro všechny kategorie
Přehled topografických značek pro kategorie dorostu a dospělých
Textový přehled turistických a topografických značek

Kontrolní otázky jsou očíslovány, seřazeny vzestupně a umístěny podél trati - po obou stranách, maximálně 5 metrů od značené trati ve výšce 0,5 - 1,5 metru (viditelně ze směru postupu závodníků). Značky včetně významů mají formát A4 a u každé jsou uvedeny 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze kterých je jeden správný, a to dle určených čtveřic (1-4, 5-8, 9-12 atd.). 
Značky jsou rozmístěny na úseku trati v délce do 100 metrů.
Každou značku lze pro kategorii zařadit jen jednou.

prukaz_odpovedi_KPC_TT_D.jpg, 14kB Hodnocení

Za nesprávné určení významu značky je 1 trestná minuta.
Rozpětí trestných minut: 0 až 15.

Zdržný čas

Při této kontrole se zdržný čas neuplatňuje. Úsek může současně absolvovat více závodníků.

Další informace

Není vhodné, když na trati po sobě následuje řada kontrolních úseků turistických a topografických značek, KPČ a dřevin - zejména Ti menší závodníci se pak špatně orientují. Dodržujte zásadu, že kategorie dorostenecké a dospělých mají tyto kontroly na trati, kudy vede jen červený fábor, žákovské kategorie tam, kudy vedou jen bílé/modré fábory, případně na společné trati (červená, bílá a modrá), neboť starší kategorie se již orientují lépe. Chcete-li využít i rozdílnost TT, KPČ a D pro žákovské kategorie, využívejte pro to azimuty MŽ a SŽ - na modře značené trati NMŽ, pro MŽ a SŽ pak před napojením na modrou.