Kontrola "D" - Dřeviny

Kontrolu plní všechny kategorie.

Vybavení stanoviště

Označení kontrolního stanoviště a příslušný počet dřevin. Pro nejmladší žactvo jsou umístěny možné významy pro určení dřeviny na modrém podkladě, pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě a pro kategorie dorostu a dospělých je podklad červený.
Velikost písma testových otázek musí mít minimální velikost 22 b. (7 mm) a číslo testové otázky musí mít minimální velikost 80 b. (22 mm).

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí závodníků na kontrolní stanoviště závodníci plní úkol testovým způsobem - přeškrtnutím správné odpovědi ve startovním průkazu dle vzoru v tomto průkazu (oprava již zaškrtnuté odpovědi ve startovním průkaze není přípustná - odpověď je považována za chybnou).
Po splnění pokračují závodníci dál po trati. Rozhodčí průkaz závodníkům neodebírá, ani jej nepodepisuje.

Popis činnosti rozhodčího

Hlavní rozhodčí vylosuje (vybere na trati) dřeviny ze souboru dřevin pro TZ (6 pro všechny kategorie) dle následujícího klíče:

  • pro žákovské kategorie výběr z čísel 1-16 souboru dřevin. Možné 4 významy pro určení každé dřeviny jsou pro nejmladší žactvo umístěny na modrém podkladě, pro mladší a starší žactvo na bílém podkladě.

Přehled dřevin pro žákovské kategorie
Textový přehled dřevin

  • pro kategorie dorostu a dospělých výběr z úplného souboru dřevin. Možné 4 významy pro určení každé dřeviny jsou umístěny na červeném podkladě.

Přehled dřevin pro kategorie dorostu a dospělých
Textový přehled dřevin

Kontrolní otázky jsou očíslovány, seřazeny vzestupně a umístěny na živých keřích či stromech - po obou stranách, maximálně 5 metrů od značené trati ve výšce 0,5 - 1,5 metru (viditelně ze směru postupu závodníků). Nelze-li jinak, lze použít vzorky o velikosti minimálně 40 cm a je nutné dbát, aby byly stálé v průběhu celého závodu (umístění do nádobky s vodou a v chládku). U každé dřeviny jsou na podkladu formátu A4 uvedeny 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze kterých je jeden správný, a to dle určených čtveřic (1-4, 5-8, 9-12 atd.). 
Dřeviny se nacházejí na úseku trati v délce do 100 metrů.
Každou dřevinu lze pro kategorii zařadit jen jednou.

prukaz_odpovedi_KPC_TT_D.jpg, 14kB Hodnocení

Za nesprávné určení dřeviny je 1 trestná minuta.
Rozpětí trestných minut: 0 až 6.

Zdržný čas

Při této kontrole se zdržný čas neuplatňuje. Úsek může současně absolvovat více závodníků.

Další informace

Není vhodné, když na trati po sobě následuje řada kontrolních úseků turistických a topografických značek, KPČ a dřevin - zejména Ti menší závodníci se pak špatně orientují. Dodržujte zásadu, že kategorie dorostenecké a dospělých mají tyto kontroly na trati kudy vede jen červený fábor, žákovské kategorie tam, kudy vedou jen bílé/modré fábory, případně na společné trati (červená, bílá a modrá), neboť starší kategorie se již orientují lépe. Chcete-li využít i rozdílnost TT, KPČ a D pro žákovské kategorie, využívejte pro to azimuty MŽ a SŽ - na modře značené trati NMŽ, pro MŽ a SŽ pak před napojením na modrou.