Rozhodčí Turistických závodů

Od sezóny 2007 musí být hlavní rozhodčí držitelem osvědčení (platí pro závody od Českého poháru výše). Je snaha do klíčových funkcí (stavitel, počtářská komise a vedoucí stanovišť) rovněž dosazovat proškolené osoby. To vše by mělo přispět k dodržování pravidel a vyvarování se chyb. Více proškolených rozhodčích napomůže hladkému průběhu turistického závodu a zamezí případným protestům. Vykonávat funkci hlavního rozhodčího může osoba s platným proškolením - kvalifikace H od věku 18 let.

Školení rozhodčích turistických závodů

Osnova školení
Poř. Téma Teorie Praxe
1. Turistický závod - obecné pojmy 0,5  
2. Beseda, zkušenosti účastníků   1
3. Systém Turistických závodů, postupový klíč 1  
4. Činnosti jednotlivých funkcionářů závodu 1  
5. Administrativa 0,5  
6. Turistické závody - kontrolní stanoviště, stavba trati 4 2
7. Propagace závodů 0,5  
8. Vyhodnocení závodů - výsledkové listiny, hlášení 0,5  
9. Test a pohovor 1  
  CELKEM 9 3

Školení organizuje Rada Turistických závodů z pověření Asociace Turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů.
Školení se mohou zúčastnit frekventanti, kteří mají o činnost rozhodčích Turistických závodů zájem. U frekventantů se předpokládá znalost poskytování první pomoci a laického ošetření život ohrožujících stavů.
Školení je celodenní.
Jako studijní materiál je vydán materiál "Školení rozhodčích - Turistický závod".
Na základě výsledků testu a pohovoru je frekventantovi udělena následující kvalifikace.

Kvalifikace rozhodčího ( K.R. )
H - Hlavní rozhodčí: opravňuje k vykonávání funkci hlavního rozhodčího závodu.
V - Vedoucí stanoviště: opravňuje k vykonávání funkce vedoucího jednotlivých kontrol (stanoviště) - je podřízen hlavnímu rozhodčímu.
R - Rozhodčí: opravňuje k vykonávání funkce rozhodčího na kontrole (stanovišti) - je podřízen vedoucímu stanoviště.

Přehled proškolených rozhodčích TZ včetně dosažené kvalifikace.

Rozhodčí proškolení 28.9.2016 v Brně

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
5/2016
R
Matoušková Kateřina
28.11.1991 TOM Rokytná 409 Brno
6/2016 V
Pavelka David
5.3.1997 TOM Rokytná 409 Brno
7/2016 V
Krátká Helena
2.3.1976 TOM Rokytná 409 Brno
8/2016 V
Horká Gabriela
11.12.1979 TOM Rokytná 409 Brno
9/2016 H
Slabáková Lenka       
12.8.1966 Brno
10/2016 V
Bartošovská Miriam
14.11.1969 Brno
11/2016 V
Svoboda Petr
24.3.1975 Brno
12/2016 R
Böhmová Regína
1.3.1974 TOM Rokytná 409 Brno
13/2016 V
Cídlová Hana
22.8.1969 Brno
14/2016 H
Fojtíčková Hana
19.4.1967 TOM Rokytná 409 Brno
15/2016 V
Otrubová Magda
9.5.1967 TOM Rokytná 409 Brno
16/2016 V
Koukolová Pavla
23.10.1975 TOM Rokytná 409 Brno
17/2016 V
Štefanová Petra
23.10.1975 TOM Rokytná 409 Brno
Rozhodčí proškolení 6.5. - 7.5.2016 v Pacově

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2016 H Kvapil Martin 28.4.1967 TOM Práčata Rapšach
2/2016 H Šebesta Miroslav 4.3.1971 TOM Rosomáci Suchdol n/Lužnicí
3/2016 H
Marek Petr 8.7.1977 TOM Kamarádi Pacov
4/2016 H Koloničný Libor 20.10.1970 TOM Tuláci Frýdek - Místek
Mikulášovice 10.9. - 12.9.2015 - Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
22. H FÚSEK Tomáš 17.10.1984 TOM Mikulášovice
5. H FÚSEK Tomáš 12.12.1966 TOM Mikulášovice
6/2015
V
MACHOREK David 24.11.1994 TOM Mikulášovice
11. V HOŠTIČKOVÁ Jana 19.12.1971 TOM Mikulášovice
Mikulášovice 10.9. - 12.9.2015 - Mezinárodní mistrovství v turistickém závodě

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
12/2015 V ADÁMEK Tomáš        1.3.1985 TOM Mikulášovice
13/2015 V ČAVNICKÝ Oldřich 23.10.1985 TOM Mikulášovice
14/2015
V DOUTNÁČ Zdeněk 29.1.1987 TOM Mikulášovice
15/2015
V FÚSKOVÁ Květa 2.2.1978 TOM Mikulášovice
16/2015
V HORVATOVIČOVÁ Romana 29.12.1974 TOM Mikulášovice
17/2015
V CHARVÁT Daniel 28.1.1990 TOM Mikulášovice
18/2015
V KALOUSEK Petr 12.9.1986 TOM Mikulášovice
19/2015
V KALOUSKOVÁ Lenka 31.12.1988 TOM Mikulášovice
20/2015
V KREIBICHOVÁ Michaela 6.8.1994 TOM Mikulášovice
21/2015
V MACHORKOVÁ Simona 10.5.1975 TOM Mikulášovice
22/2015
V PLEŠINGER Zdeněk 30.10.1965 TOM Mikulášovice
23/2015 V PLEŠINGER Zdeněk 22.6.1995 TOM Mikulášovice
24/2015 V SALAČ Filip 27.8.1991 TOM Mikulášovice
25/2015 V TROJANOVÁ Pavlína 4.8.1977 TOM Mikulášovice
Rozhodčí proškolení 23.5.2015 v Kralupech nad Vltavou

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2015 H ČOKRTOVÁ Jana 19.11.1992 Junák Český Brod
2/2015 H ČOKRTOVÁ Kateřina 27.4.1994 Junák Český Brod
3/2015
V
GAJDOŠÍK Tomáš 24.11.1996 Junák Český Brod
4/2015
H
JELÍNEK Jiří 5.4.1968 Junák Český Brod
5/2015
H
KAŠPAR Vojtěch 12.3.1996 Junák Český Brod
6/2015
V
MACHOREK David 24.11.1994 TOM Mikulášovice
7/2015
H
STŘÍBRNÁ Martina 16.1.1978 Junák Český Brod
8/2015
H
TAKÁČOVÁ Helena 17.1.1980 Junák Český Brod
9/2015
H
VLASÁKOVÁ Růžena 4.2.1972 Junák Český Brod
10/2015
H
VODIČKOVÁ Libuše 5.8.1970 Junák Český Brod
11/2015
H
ZUMROVÁ Kristýna 1.6.1997 Junák Český Brod
Rozhodčí proškolení 6.12.2014 v Kralupech nad Vltavou

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
3/2014
H
VEJROSTA Jan 3.1.1991 TOM - KČT Kralupy nad Vltavou
4/2014
H
ČERNÁ Jitka 17.11.1993 TOM - KČT Kralupy nad Vltavou
5/2014
V
MÜLLER Michal 14.8.1994 ZŠ Kynšperk
6/2014
H
WAGNER Vojtěch 18.4.1962 ZŠ Kynšperk
7/2014
H
HANKOVEC Milan 11.12.1960 Husot Strakonice
8/2014
H
PROCHÁZKOVÁ Ladislava 9.1.1974 ZŠ Kynšperk
9/2014
H
NEJEDLÁ Kristýna 17.5.1994 TOM - KČT Kralupy nad Vltavou
10/2014
H
VAJNEROVÁ Monika    10.5.1994 TOM - KČT Kralupy nad Vltavou
11/2014
V
MICHENKA Jiří 9.9.1972 KČT Hodonín
Rozhodčí proškolení 11.10.2014 v Pacově

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2014
H
HROBSKÝ Václav 7. 4. 1952 TOM 4501 Kamarádi Pacov
2/2014
H
HŘEBÍK Martin 13. 6. 1966 KČT Pacov
Rozhodčí proškolení 3.12.2011 v Řece

K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2011
H
Bártová Ludmila
29.12.1946 TOM 3910 Nezmaři Bílovec
2/2011
H
Firla Jan
22.2.1969 KSVČ Juventus
3/2011
H
Kruliš Jiří 3.2.1961 TOM 19078 Beskydská 9 Havířov
4/2011
H
Maňásková Vendula
21.12.1984 TOM 3910 Nezmaři Bílovec
5/2011
H
Müller Bedřich
15.11.1989 TOM 2621 Svišti Bohumín
6/2011
H
Paprota Michael
6.12.1992 TOM 19078 Beskydská 9 Havířov
7/2011
V
Bárta Josef
24.9.1948 TOM 3910 Nezmaři Bílovec
8/2011
V
Gencová Jitka
24.6.1970 TOM 2607 Střelka Orlová
9/2011
V
Grinvaldská Zdeňka
24.10.1979 KSVČ Juventus
10/2011
V
Klemš Stanislav
9.1.1988 TOM 1310 Divočáci Frýdlant n. Ostravicí
11/2011
V
Kobzinek Petr
10.9.1958 TOM 3910 Nezmaři Bílovec
12/2011
V
Kohut Petr
2.2.1961 TOM 2604 Práčata Orlová
13/2011
V
Kusala Vlastimil
10.7.1965 TOM 2604 Práčata Orlová
14/2011
V
Ondiková Eva
2.10.1964 TOM 2604 Práčata Orlová
15/2011
V
Onysko Martin
4.4.1994 TOM 2621 Svišti Bohumín
16/2011
V
Pavlů Libor
10.10.1985 TOM 1310 Divočáci Frýdlant n. Ostravicí
17/2011
V
Poláchová Klára
23.4.1991 TOM 2621 Svišti Bohumín
18/2011
V
Puk Dalibor
14.4.1994 TOM 2621 Svišti Bohumín
19/2011
V
Ručka Filip
12.9.1991 TOM 2621 Svišti Bohumín
20/2011
V
Skalová Jana
22.9.1981 TOM 2621 Svišti Bohumín
21/2011
V
Sladkowská Julie
16.7.1974 KSVČ Juventus
22/2011
V
Smolníková Markéta
13.7.1991 TOM 1310 Divočáci Frýdlant n. Ostravicí
23/2011
V
Šamonil Dalibor
9.4.1961 TOM 2604 Práčata Orlová
24/2011
V
Štorková Eva
28.11.1993 TOM 2604 Práčata Orlová
25/2011
V
Tomoszková Michaela
29.12.1983 KSVČ Juventus
26/2011
V
Uriček Zdeněk
18.12.1967 TOM 19053 Svišti Karviná
27/2011
V
Vyvialová Petra
14.5.1994 TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice
28/2011
V
Vyvialová Martina
10.12.1971 TOM 1309 Žlutý kvítek Palkovice
Rozhodčí proškolení 28.3.2010 v Českém Brodě
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
26/2010 H ČOKRTOVÁ Eva 22.7.1988 TOM Český Brod
27/2010 H NOVOTNÁ Radka 30.7.1984 TOM Český Brod
28/2010 H NOVOTNÁ Hana 23.5.1959 TOM Český Brod
29/2010 H JIRKAL Jakub 24.1.1985 TOM Český Brod
30/2010 H MOKOŠÍNOVÁ Blanka 20.10.1987 TOM Český Brod
31/2010 H OKTÁBCOVÁ Jitka 19.8.1993 Skaut Týnec n/Sázavou
32/2010 H OKTÁBEC Vojtěch 1.3.1967 Skaut Týnec n/Sázavou
33/2010 H PAVLÍKOVÁ Zuzana 15.10.1992 Skaut Týnec n/Sázavou
34/2010 H ČOKRTOVÁ Eva 2.2.1963 TOM Český Brod
35/2010 H OKTÁBEC Jiří 15.6.1992 Skaut Týnec n/Sázavou
36/2010 R NÝVLTOVÁ Ivana 18.3.1964 TOM Český Brod
37/2010 R PORKL Jiří 6.12.1989 TOM Český Brod
38/2010 R NOVOTNÝ Jaroslav 12.9.1991 TOM Český Brod
39/2010 R JELÍNKOVÁ Martina 12.5.1973 TOM Český Brod
40/2010 V NOVOTNÝ Drahomír 10.5.1955 TOM Český Brod
41/2010 V ČOKRT Václav 8.7.1989 TOM Český Brod
42/2010 V PAVLÍKOVÁ Tereza 29.6.1991 Skaut Týnec n/Sázavou
43/2010 V RŮŽIČKA Štěpán 22.3.1993 Skaut Týnec n/Sázavou
44/2010 V MACHÁČEK Pavel 11.3.1992 Skaut Týnec n/Sázavou
Rozhodčí proškolení 13.2.2010 v Palkovicích
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2010 H JAŠČO Miroslav 20.10.1968 TOM Divočáci 1310
2/2010 H ELIÁŠ Pavel --- TOM Divočáci 1310
3/2010 H TKÁČ Vítězslav 11.6.1985 Žlutý Kvítek Palkovice
4/2010 H SUKAČ Vladan 20.3.1989 Žlutý Kvítek Palkovice
5/2010 H GACHOVÁ Daniela 13.10.1973 TOM Tuláci FM
6/2010 H KOLONIČNÁ Zuzana 15.6.1985 TOM Tuláci FM
7/2010 H MERTA Tomáš 15.4.1990 TOM Tuláci FM
8/2010 H ZBOŘILOVÁ Ivana 7.10.1982 TOM Ufo
9/2010 H PUKOVÁ Jolana 23.4.1975 TOM Svišti Bohumín
10/2010 R BAREŠOVÁ Kateřina 30.9.1978 Žlutý Kvítek Palkovice
11/2010 R HRDINOVÁ Lenka 25.5.1989 Žlutý Kvítek Palkovice
12/2010 R ŽÁLKOVÁ Daniela 29.8.1974 TOM Tuláci FM
13/2010 R KOLOŠOVÁ Darina 2.9.1979 TOM Tuláci FM
14/2010 R FILIPOVÁ Jana 19.9.1984 TOM Paprsek
15/2010 V BAŘINOVÁ Marie 22.11.1934 TOM Divočáci 1310
17/2010 H GACH Roman 8.7.1963 TOM Tuláci FM
18/2010 V KOLOŠ Ondřej 17.4.1984 TOM Tuláci FM
19/2010 V JAŠÍČKOVÁ Adéla 27.12.1991 TOM Tuláci FM
20/2010 V ŠUPÁK Jakub 14.5.1992 TOM Tuláci FM
21/2010 V ŽÍDKOVÁ Monika 4.5.1967 TOM Lyšáci Malenovice
22/2010 V ŽÍDEK Jan 27.11.1967 TOM Lyšáci Malenovice
23/2010 V KRYSA Jan 11.7.1975 TOM Žďorbi
24/2010 V ZÁVADSKÝ Karel 13.3.1961 TOM Paprsek
25/2010 V JAGLA Lubomír 17.4.1966 TOM Průzkumník
45/2010 R SASÍN Petr 7.4.1967 Žlutý Kvítek Palkovice
46/2010 R HALEŠ Michal 22.7.1993 Žlutý Kvítek Palkovice
47/2010 R BUŽEK Viktor 11.3.1980 Žlutý Kvítek Palkovice
Rozhodčí proškolení 15.3.2008 v Olomouci
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2008 H ŽIŽKOVÁ Drahomíra 18.11.1976 TOM Divočáci 1310
2/2008 V ZAPLETAL Martin 11.10.1987 TOM 19078 Beskydská 9
3/2008 H HUĎA Tomáš Ing. 8.2.1969 TOM 1309 Žlutý kvítek
4/2008 H ŠUPINA Jaromír 5.1.1961 TOM 1309 Žlutý kvítek
5/2008 H ŠUPINA Jan 1.8.1989 TOM 1309 Žlutý kvítek
6/2008 H HALEŠOVÁ Julie 16.3.1992 TOM 1309 Žlutý kvítek
7/2008
H STEJSKAL Miloš 7.11.1940 TOM 0432 Horolezčata Brno
8/2008 H BUKOVSKÝ Jiří 25.2.1988 TOM 4105 Tuři Olomouc
9/2008 H SKLENÁŘ Michal 9.10.1985 TOM 4105 Tuři Olomouc
10/2008 H DOBISÍK Miroslav 6.4.1963 KČT Velký Újezd
11/2008 H DOBISÍKOVÁ Lenka 24.5.1968 KČT Velký Újezd
12/2008 V BICAN Jaroslav 15.5.1940 KČT Velký Újezd
13/2008 H HORÁK Michal 6.1.1991 TOM 0432 Horolezčata Brno
Rozhodčí proškolení 8.5.2007 v Kralovicích
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1/2007 H BUŇKA Jiří 4.9.1970 Kralovice
2/2007 H STANĚK Václav 8.2.1978 TOM 4901 Kralovice
3/2007 V MARXOVÁ Kamila 22.2.1990 TOM 4901 Kralovice
4/2007 V KAUTSKÁ Kateřina 28.4.1990 TOM 4901 Kralovice
5/2007 V BRAUNOVÁ Vendula 5.5.1986 TOM 4901 Kralovice
6/2007 H KUPKOVÁ Veronika 13.9.1987 Junák Kralovice
7/2007
H HYNEK Richard 18.3.1989 TOM 4901 Kralovice
8/2007 H HYNKOVÁ Petra 17.2.1969 Kralovice
9/2007 V RYKLOVÁ Markéta 9.2.1992 TOM Saturn Plzeň
10/2007 H ŽITKOVÁ Jana 19.6.1974 Kralovice
11/2007 H VANĚK Peter 7.4.1962 Kralupy nad Vltavou
12/2007 V SALFICKÁ Iva 25.8.1968 Kralovice
13/2007 H SEDLÁČEK Tomáš 1.5.1964 Kometa Kralovice
14/2007 H BUŇKOVÁ Martina 22.5.1975 Kralovice
15/2007 V KNEDLÍK Petr 20.12.1990 Junák Kralovice
16/2007 H KAUCKÁ Kristýna 24.3.1989 TOM 4901 Kralovice
17/2007 V KUPKOVÁ Alena 23.10.1961 Kralovice
18/2007 H BASÁKOVÁ Karin 15.6.1992 TOM Saturn Plzeň
19/2007 H ŠEVČÍK Jakub 12.8.1992 TOM Saturn Plzeň
20/2007 R KNEDLÍKOVÁ Michaela 5.6.1992 Junák Kralovice
21/2007 H POPEL Karel 5.2.1965 TOM 4901 Kralovice
22/2007 H HORÁK Miroslav 5.9.1985 TOM 4901 Kralovice
23/2007 H TRNKOVÁ Iveta 26.12.1964 Kralovice
24/2007 H ŠLAJSOVÁ Jana 22.2.1974 Kralovice
25/2007
H PODUŠKA Ivo 9.6.1936 TOM Saturn Plzeň
26/2007 H KOLDINSKÝ Jan 25.10.1985 TOM Kralupy nad Vltavou
27/2007 V STAŇKOVÁ Jitka 31.1.1974 Šikulové Kralovice
28/2007 H SLAVÍKOVÁ Jana 9.12.1961 TOM Bílovec
Rozhodčí proškolení 22.2.2007
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
41. H HONZÁK  Miroslav 1938 TOM Maracaibo Třinec
42. H GAJ Petr 17.6.1981 TOR Frýdek Místek
43. H STÁREK Aleš 25.2.1966 TOM Kralupy nad Vltavou
Rozhodčí proškolení 8.10.2006 v Předměřicích nad Labem
  K.R. Příjmení a jméno Datum narození Oddíl
1. H ŠEPS René 6.7.1972 TOM Nezmaři Předměřice
2. H MATĚJKOVÁ Helena 28.6.1939 TOM Nezmaři Předměřice
3. H VEJROSTA Zdeněk 26.5.1961 TOM Kralupy nad Vltavou
4. H VILHELM Jiří 18.11.1944 TOM Orlová
5. H FÚSEK Tomáš 12.12.1966 TOM Mikulášovice
6. R KUTHANOVÁ Jitka 7.10.1942 TOM Nezmaři Předměřice
7. V PALOCHOVÁ Marcela 8.12.1968 TOM Divočáci Frýdlant
8. H MALÁ Kateřina 17.3.1977 TOM Kralupy nad Vltavou
9. V BERECKOVÁ Petra 2.11.1992 Lenochod Březolupy
10. H VESELÝ Zbyněk 30.12.1971 TOM Kralupy nad Vltavou
11. H HOŠTIČKOVÁ Jana 19.12.1971 TOM Mikulášovice
12. H VEJROSTOVÁ Lenka 6.7.1988 TOM Kralupy nad Vltavou
13. H ŠEPSOVÁ Irena 19.9.1978 TOM Nezmaři Předměřice
14. H VILHELMOVÁ Eva 27.9.1948 TOM Orlová
15. H MOCŇÁKOVÁ Hana 10.6.1956 TOM Bohumín
16. H FIDLER Aleš 13.4.1962 TOM Orlová
17. V ČESÁKOVÁ Ivana 23.5.1959 TOM Nezmaři Předměřice
19. H FIGURA Pavel 22.5.1984 TOM Bohumín
20. V TROUSIL David 2.5.1989 TOM Nezmaři Předměřice
21. H HUBÁČKOVÁ Štěpánka 6.10.1986 TOM 1412 Otrokovice
22. H FÚSEK Tomáš 17.10.1984 TOM Mikulášovice
23. H KLEMEŠOVÁ Věra 31.10.1960 TOM TUŘI Olomouc
24. V ČESÁK Jakub 14.9.1989 TOM Nezmaři Předměřice
25. H BUKOVSKÝ Martin 21.6.1984 TOM TUŘI Olomouc
26. H ROKYTOVÁ Soňa 24.5.1968 TOM TUŘI Olomouc
27. H JANOŠEK Karel 4.5.1952 Azimut 1403
28. H VENCELIDESOVÁ Zuzana 10.2.1987 TOM Nezmaři Předměřice
29. V KAVAN Jakub 20.7.1989 TOM Beskydská 9
30. H PISK Bohumil 17.5.1985 TOM Beskydská 9
31. H ŠKRABKO Dušan 14.2.1956 Lenochod Březolupy
32. H PODLIPNÁ Alena 10.6.1985 TOM Nezmaři Předměřice
33. H KENDZIERSKI Pavel 23.3.1988 TOM Beskydská 9
34. H ZBOŘIL Kamil 13.7.1975 TOM UFO Ostrava
35. H BERECKOVÁ Iveta 20.5.1987 Lenochod Březolupy
36. H JAŠŠOVÁ Martina 28.6.1972 TOM Divočáci Frýdlant
37. H SATINOVÁ Iveta 24.9.1970 TOM Divočáci Frýdlant
38. H VEJROSTOVÁ Romana 24.2.1965 TOM Kralupy nad Vltavou
39. H DUŽÍ Vladislava 23.4.1969 TOM Divočáci Frýdlant
40. H DRÁŽNÁ Barbora 5.12.1985 TOM 1412 Otrokovice