Kontrola "S" - Stavba a složení stanu

stan.jpg, 25 kBKontrolu plní smíšené dvojice na Mistrovství České republiky smíšených dvojic.

Vybavení stanoviště

Pro závody musí být použit cvičný stan STANAP s 2 pevnými tyčemi a 14 kolíky (6 do podlážky a 8 vypínacích na stanové plátno), 2 sekery nebo kladiva.
Bude-li použit jiný typ stanu, je nutné v rozpise závodu uvést typ stanu, jsou-li pevné tyče uvnitř či zvenku, počet kolíků do podlážky, počet kolíků vypínacích a způsob vypínání stanu. Není-li toto uvedeno v rozpise, či chybí-li o stanu některé z výše požadovaných informací, musí být na závodech použit cvičný stan STANAP.

Popis činnosti hlídky

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdá hlídka rozhodčímu startovní průkaz.
Úkolem hlídky je postavit složený stan tak, aby měl dvě pevné tyče umístěné uvnitř stanu, podlážka byla připevněna 6 kolíky zapíchnutými do země pod úhlem 60 až 90 stupňů a stanové plátno napnuto 8 kolíky zapíchnutými do země pod úhlem asi 45 stupňů. Zobáčky kolíků musí směřovat ven, tzn. směrem od vypínaného provazu či poutka. Jsou-li kolíky opatřeny na koncích očky, není natočení rozhodující. Stan zůstává rozepnut.
Po odsouhlasení správně postaveného stanu rozhodčím hlídka stan složí podélně na třetiny a smotá do válce. Tyče, kolíky, sekery (kladiva) uloží rovnoběžně se stanem.

prukaz_stan.jpg, 17 kB Popis činnosti rozhodčího

Po postavení stanu provede rozhodčí kontrolu a dá pokyn k odstranění případných konkrétních nedostatků (např. chybí kolík, zobáčky kolíků nesměřují ven, stan tvoří tzv. žlaby, zjevně nepravé úhly, apod.). Jakmile je stan správně postaven, dá rozhodčí pokyn ke složení stanu.
Po složení stanu provede rozhodčí kontrolu a dá pokyn k odstranění případných konkrétních nedostatků (např. uložení jinak než rovnoběžně, špatně složený stan, nezastrčené vypínací šňůry, zapomenutá součást opodál, apod.).
Pro kategorii musí být použit vždy stejný typ stanu.
Po splnění rozhodčí podepíše startovní průkaz a vrátí jej zpět hlídce.

Hodnocení

Úkol se nehodnotí, musí být splněn. Počet pokusů není omezen. Za nesplnění je hlídka diskvalifikována. Rozhodčí odebere hlídce startovní průkaz a ta se dále řídí pokyny rozhodčího.

Zdržný čas

Čeká-li hlídka na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohla plnit svůj úkol, měří jí rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí závodu (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní hlídce plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.