Kontrola "L" - Lanová lávka

lanova_lavka.jpg, 14kB Kontrolu plní všechny kategorie.

Vybavení stanoviště

2x lano. Na spodním i horním laně musí být příslušně vyznačen překonávaný úsek (3-7m) fáborkem, nátěrem...

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
Úkolem závodníků je překonat lanovou lávku - dvě vodorovná lana nad sebou. Zda mohou lávku překonávat v případě přípravky nebo smíšených dvojic na Mistrovství České republiky smíšených dvojic oba závodníci současně nebo po jednom, rozhodne rozhodčí při poučení. Toto je však nutno dodržet pro celou kategorii. Na lávku se nastupuje před označením začátku a sestupuje se za označením konce překonávaného úseku. Při pádu či doteku země v překonávaném úseku musí závodník pokus opakovat.

prukaz_lanova_lavka.jpg, 12kB Popis činnosti rozhodčího

Nejmladšímu žactvu a u krajem vypsaných kategorií rozhodčí pomáhá při nástupu a sestupu z lávky.
Po splnění úkolu rozhodčí podepíše startovní průkaz a vrátí jej závodníkům zpět.

Hodnocení

Úkol se nehodnotí, musí být splněn. Počet pokusů není omezen. Za nesplnění jsou závodníci diskvalifikováni. Rozhodčí jim odebere startovní průkaz a ti se dále řídí pokyny rozhodčího.

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí závodu (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.

Další informace

Celková délka lanové lávky zpravidla přesahuje délku předepsaného překonávaného úseku. Záleží na místních podmínkách (např. vzdálenost stromů, mezi kterými je lanová lávka uvázána).