Postupový klíč a přímé postupy na MČR 2020

Mistrovství České republiky 2020.

  1. Protože se poběží rovnou Mistrovství ČR - počet postupujících z jednotlivých oddílů je dán počty získaných postupů na MČR 2019, bez ohledu na jména a kategorie (dle přílohy "Postupy na Mistrovství ČR 2020" 201 závodníků), navýšený o všechny Mistry ČR 2019 (individuální závody), Mezinárodní mistry 2019 a vítěze ČP 2019 (dle přílohy "Postupy na Mistrovství ČR 2020" 32 závodníků).
  2. V rámci rozvoje TZ dochází k rozšíření počtu startujících za oddíl na MČR o 3 závodníky pro kategorii nejmladšího žactva nad kvóty uvedené ve výše odkazované příloze. To se týká i oddílů bez postupu na MČR.

Postupy na Mistrovství ČR 2020

Mistrovství České republiky - supersprint v roce 2020.

  1. Postupy na Mistrovství ČR supersprint - do úvodní kvalifikace jsou bez omezení – dle zájmu. Závodník startuje v kategorii dle svého věku.

Mistrovství České republiky - long v roce 2020.

  1. Postupy na Mistrovství ČR long jsou bez omezení – dle zájmu. Závodník startuje v kategorii dle svého věku.

Mistrovství České republiky - smíšené dvojice v roce 2020.

  1. Postupy na Mistrovství ČR smíšených dvojic jsou bez omezení – dle zájmu. Smíšená dvojice startuje v kategorii dané součtem věku závodníků.

Mistrovství České republiky - štafety v roce 2020.

  1. Postupy na Mistrovství ČR štafet – v případě intervalového startu je maximum štafet z jednoho oddílu v kategorii stanoven na 3. V případě hromadného startu je počet štafet z jednoho oddílu v kategorii omezen na 2, výjimku mají oddíly, které na předchozím MČR štafet v roce 2019 získaly v kategorii medaili – 1 medaile = 1 štafeta v příslušné kategorii navíc.

Mezinárodní mistrovství v TZ v roce 2020.

  1. Postupový klíč na MMTZ bude stanoven na základě jednání s Radou závodů Slovenské republiky – přednost v nominaci pro rok 2020 má celkové hodnocení Českého poháru.