Postupový klíč a přímé postupy na ČP a MČR 2017

Závody I.stupně - závody Českého poháru v roce 2017 (první tři závody).

 1. Nositelé platné Mistrovské VT a I. VT (z Mistrovství ČR jednotlivců, z Mezinárodního mistrovství a závodů Českého poháru konaných v roce 2016).
 2. Prvních šest míst v celkovém hodnocení jednotlivých kategorií Českého poháru 2016 a první tři místa v MČR – Supersprint 2016.
 3. Medailisté z mistrovského závodu kraje konaného v roce 2017 (tento závod pořádá daný kraj pouze jeden, ostatní závody musí být již jen jako krajské pohárové závody – krajské pohárové závody pro rok 2017 mohou mít jeden závod již na podzim 2015 se zařazením závodníků do věkových kategorií dle roku 2017). Do závodů Českého poháru postupují minimálně tři jednotlivci, to znamená, že obsadí-li medailové místo jednotlivci, kteří již mají postup zajištěn na základě výsledků v roce 2016 (viz bod 1.a 2.), doplní se postupující z dalších míst.
  Je-li vyšší počet závodníků v příslušné kategorii daného kraje je postupový klíč následující:
  • 3 postupující při počtu 10 a méně závodníků daného kraje v kategorii,
  • 4 postupující při počtu 11-20 závodníků daného kraje v kategorii,
  • 5 postupujících při počtu 21-30 závodníků daného kraje v kategorii,
  • 6 postupujících při počtu 31 a více závodníků daného kraje v kategorii.
  Závodníci z jiných krajů než je Mistrovství kraje se do postupujících na základě umístění nepočítají.
  Mistrovský závod kraje je veden jako závod II.stupně.
  Každý oddíl (toto se nevztahuje na jednotlivce startující za neregistrované a bez oddílové příslušnosti), má na základě startu svých závodníků na svém krajském mistrovství právo divokých karet – při počtu 4-10 závodníků 1 divoká karta, při počtu 11-20 závodníků 2 divoké karty, při počtu 21-30 závodníků 3 divoké karty, při počtu 31-40 závodníků 4 divoké karty, při počtu 41-50 závodníků 5 divokých karet, při počtu 51-60 závodníků 6 divokých karet, při počtu 61 a více závodníků 7 divokých karet.
  Na základě zaslané výsledkové listiny z krajského mistrovství v roce 2017 a protokolu závodu (kde jsou uvedeny kontakty na oddíly) přidělí Rada TZ tyto divoké karty – oddíl následně nahlásí komu je pro první tři závody Českého poháru přiděluje – divoké karty jsou nepřenosné.
 4. Z kraje, který pořádá krajský pohár (minimálně 2 závody + mistrovský závod) má právo postoupit do závodů Českého poháru další jednotlivec z pořádajícího kraje, který si nezajistil postup na základě výsledků v roce 2016 (viz bod 1.a 2.), či z mistrovského závodu kraje v roce 2017 (viz bod 3.) Při počtu jednotlivců (z daného kraje) v kategorii 10 a méně – 1 postupující, při počtu jednotlivců (z daného kraje) v kategorii 11 až 20 – 2 postupující, při počtu jednotlivců (z daného kraje) v kategorii 21 a více – 3 postupující.
  Závody krajského poháru jsou vedeny jako závody III. stupně.
 5. Z mistrovského závodu kraje v roce 2017 mohou postoupit jednotlivci z jiných krajů
  jen na základě medailového umístění.
 6. Pořadatel závodů Českého poháru v roce 2017 má právo 3 divokých karet pro své členy oddílu na závod který pořádá – podmínkou je doložitelná účast závodníka s touto divokou kartou na nižším kole závodu TZ v dané sezóně.

Seznam závodníků, kteří přímo postupují na 1. - 3. závod Českého poháru 2017

Mistrovství České republiky 2017.

 1. Nositelé platné Mistrovské VT (z Mistrovství ČR jednotlivců a z Mezinárodního mistrovství konaných v roce 2016).
 2. První tři místa v celkovém hodnocení jednotlivých kategorií Českého poháru 2016 a první místo na MČR v Supersprintu 2016.
 3. Medailisté a nositelé I.VT a II.VT ze závodů Českého poháru v roce 2017.
 4. Z každého závodu Českého poháru v roce 2017 mají právo postoupit do závodů MČR minimálně tři jednotlivci, to znamená, že obsadí-li medailová místa jednotlivci, kteří již mají zajištěn postup, doplní se postupující z dalších míst.
 5. Pořadatel Mistrovství České republiky má právo 1 divoké karty pro svého člena oddílu na tento závod – podmínkou je doložitelná účast závodníka s touto divokou kartou alespoň na jednom závodu Českého poháru 2017.

Seznam závodníků, kteří přímo postupují na Mistrovství ČR 2017

Mistrovství České republiky - smíšené dvojice v roce 2017.

 1. Postupy na Mistrovství ČR smíšených dvojic jsou bez omezení – dle zájmu. Smíšená dvojice startuje v kategorii dané součtem věku závodníků.

Mistrovství České republiky - štafety v roce 2017.

 1. Postupy na Mistrovství ČR štafet – v případě intervalového startu je maximum štafet z jednoho oddílu v kategorii 5. V případě hromadného startu je počet štafet z jednoho oddílu v kategorii omezen na 2, výjimku mají oddíly, které na předchozím MČR štafet v roce 2016 získaly v kategorii medaili – 1 medaile = 1 štafeta v příslušné kategorii navíc.

Mezinárodní mistrovství v TZ v roce 2017.

 1. Postupový klíč na MMTZ bude stanoven na základě jednání s Radou závodů Slovenské republiky.