Kontrola "U" - Uzlování

prukaz_uzlovani.jpg, 11kB Kontrolu plní všechny kategorie.

Vybavení stanoviště

Šátky a odpovídající provázky v dostatečném množství, vypsané vylosované uzly pro jednotlivé kategorie.

Popis činnosti závodníků

Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní průkaz.
Každý závodník váže jeden uzel z předem vylosovaných pro danou kategorii (pro všechny kategorie může být vylosován ambulanční uzel, škotový uzel, zkracovačka (typ ovčí nožka), lodní smyčka (navazovaná), dračí smyčka nebo rybářský uzel). Uzle jsou vypsány u místa vázání. Vzájemná pomoc není přípustná a hodnotí se jako neuvázání uzlu. Po uvázání (ať správném či chybném) závodníci uzel rozváží.
Po ukončení vázání předepsaného uzlu vyzve závodník slovně rozhodčího ke kontrole (je možné pouze jedno předložení, dodatečná oprava není přípustná).

Popis činnosti rozhodčího

Rozhodčí připraví materiál na vázání v dostatečném množství. Závodník si potřebný materiál na vázání vybírá sám.
Po ukončení vázání předepsaného uzlu rozhodčí zapíše výsledek do průkazu, podepíše jej a vrátí zpět závodníkovi.

Hodnocení

Za neuvázání uzlu jsou dvě trestné minuty.
Rozpětí trestných minut 0 - 2 - 4.

Zdržný čas

Čekají-li závodníci na uvolnění kontrolního stanoviště, aby mohli plnit svůj úkol, měří jim rozhodčí zdržný čas. Intervaly zdržných časů určí hlavní rozhodčí závodu (po vteřinách, po 5 vteřinách, po 10 vteřinách, po půl minutě). Zdržný čas zapíše rozhodčí do průkazu a umožní závodníkům plnění úkolu po uplynutí zapsaného času.

Další informace

Popis vázání jednotlivých uzlů včetně vyobrazení.

uzlovani_2022.jpg, 69,7kB