Kontrola "TT" - Topografické a turistické značky

Tuto kontrolu plní všechny kategorie.

Po přiběhnutí hlídky/jednotlivce na kontrolní stanoviště hlídka/jednotlivec plní úkol testovým způsobem - přeškrtnutím ve startovním průkazu.

Kontrolní otázky jsou očíslovány, seřazeny vzestupně a umístěny podél trati - na obě strany, maximálně 5 metrů od značené trati ve výšce 0,5 - 1,5 metru (viditelně ze směru postupu hlídky/jednotlivce po trati). Značky jsou na formátu A4 a u každé značky jsou uvedeny 4 významy označené A, B, C, D, ze kterých je jeden význam správný a to dle určených čtveřic (1-4, 5-8, 9-12,.....).

Úsek značek je v rozmezí do 100 metrů

Každou značku lze pro kategorii zařadit jen jednou.

Hlídka/jednotlivec přeškrtává správný význam ve startovním průkazu, dle vzoru v tomto startovním průkazu.

Dodatečná oprava ve startovním průkaze není přípustná - tato oprava se považuje za chybnou odpověď.

Hlavní rozhodčí vylosuje topografické a turistické značky (5 turistických a 10 topografických. Pro žákovské kategorie na bílém podkladě. Pro rozlišení lze u NMŽ použít modrý podklad. Pro kategorie dorostu a dospělých na červeném podkladě.) - ze souboru značek vydaných pro TZ - podle následujícího klíče :

Topografické značky :
1 - 36 žákovské kategorie
1 - 72 dorostenecké kategorie a dospělí
1. Zpevněná cesta 37. Sad a zahrada
2. Pěšina 38. Vinice
3. Polní a lesní cesta 39. Porosty křoví
4. Trasa vodní dopravy 40. Chmelnice
5. Ostatní silnice 41. Vodojem
6. Silnice I.třídy 42. Pramen
7. Dálnice 43. Veřejné koupaliště
8. Násep 44. Studna
9. Řeka s jezem 45. Elektrárny
10. Řeka s mostem 46. Hájovna, myslivna
11. Řeka s přehradou 47. Továrna s komínem
12. Řeka s přívozem 48. Samotné budovy
13. Kostel 49. Železniční stanice
14. Meteorologická stanice 50. Železnice jednokolejná elektrifikovaná
15. Kaple 51. Železnice dvoukolejná
16. Pomník 52. Úzkorozchodná železnice
17. Zřícenina hradu 53. Zeď
18. Veřejné tábořiště 54. Jeskyně
19. Autokempink 55. Lyžařský vlek
20. Hrad, zámek, tvrz 56. Elektrické vedení
21. Kříž  57. Most
22. Větrný mlýn 58. Lávka
23. Vodní mlýn 59. Hatě
24. Orientačně důležitý strom 60. Nadzemní produktovod
25. Muzeum, galerie 61. Vodopád
26. Hraniční přechod 62. Ponor, vyvěračka
27. Hraniční přechod pro pěší a cyklisty 63. Močál, bažina
28. Kulturně pozoruhodné místo 64. Minerální pramen
29. Ubytovna 65. Krasový závrt
30. Hotel 66. Propast
31. Stanice horské služby 67. Vrstevnice
32. Restaurace 68. Halda
33. Hranice CHKO 69. Sjezdovka
34. Hranice národního parku 70. Státní hranice
35. Hranice přírodního parku 71. Hranice porostů
36. Přírodní zajímavost 72. Rašeliniště

 

Turistické značky : 12 pro všechny kategorie

 

1. Pásová značka
2. Místní značka
3. Naučná značka
4. Zastavení naučné stezky
5. Koncová značka
6. Odbočka k vrcholu nebo vyhlídce
7. Odbočka ke studánce nebo pramenu
8. Okružní značka
9. Odbočka k zřícenině hradu
10. Odbočka k zajímavému objektu
11. Odbočka k chatě nebo přístřešku
12. Změna směru - šipka

 

Hodnocení : Za nesprávné určení významu značky je jedna trestná minuta.

Rozpětí trestných minut : 0 až 15.

Vybavení stanoviště :  

Označení kontrolního stanoviště a 5 turistických a 10 topografických značek vylosovaných pro danou kategorii (žactvo na bílém podkladě /pro rozlišení u nejmladšího žactva lze použít modrý podklad/, dorost a dospělí na červeném podkladě) hlavním rozhodčím ze souboru topografických a turistických značek vydaných Radou TZ v roce 2000.

Po splnění pokračuje hlídka (jednotlivec) dál po trati. Rozhodčí průkaz hlídce neodebírá, ani jej nepodepisuje.

Zdržný čas :

U těchto kontrolních stanovišť se zdržný čas neměří, může je plnit více hlídek/jednotlivců najednou.
KONTROLY KPČ, TT, D :
Není vhodné, když na trati následuje po sobě řada úseků značek, KPČ, dřevin. - zejména Ti menší závodníci pak nevědí. Dodržujte zásadu, že dorostenecké a dospělé kategorie mají tyto kontroly na trati, kde vede jen červený fábor, žákovské kategorie, tam kde vedou jen bílé/modré fábory, případně na společné trati (červená, bílá a modrá), neboť starší kategorie se již orientují lépe (Chcete-li využít i rozdílnost TT, KPČ a D, pro žákovské kategorie, využívejte pro to azimuty MŽ a SŽ - na modře značené trati NMŽ, pro MŽ a SŽ před napojením na modrou.).
Na Mezinárodním mistrovství jsou zařazeny jen turistické značky (6 turistických značek pro všechny kategorie).
Ukázka zápisu do startovního průkazu pro kontroly “TT”, “KPČ” a “D” :

Chybný zápis ( 1 trestná minuta)

Další kontroly:

"S"
"O"
"L"
"V"
"U"
"PD" 
"TT" 
"KPČ"
"D"

zpět na pravidla TZ